Chopra Teaching Center oferuje indywidualne programy edukacyjne, które dają każdemu uczniowi niepowtarzalną okazję do skutecznej nauki języka angielskiego.

Nasze metody uczenia wzmacniają podstawowe umiejętności, zwiększają pewność siebie i przełamują barierę językową.

Plan nauczania jest dopasowany do potrzeb i predyspozycji każdego ucznia, co sprawia ze uczeń jest zmotywowany i zdeterminowany aby cały czas doskonalić znajomość języka angielskiego za pomocą nauki indywidualnej czy w grupie.

Nauka szkolna

Podstawowe umiejętności czytania i pisania

W CTC na początku sprawdzamy poziom umiejętności ucznia, a następnie ciągle go podnosimy aby doskonalić poziom znajomości języka angielskiego.

Skupiamy się na umiejętnościach czytania i pisania, aby uczniowie mogli osiągać wysokie wyniki w nauce i doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne.

Program pomoże uczniom budować lepsze słownictwo, sprawdzać ich pracę pod kątem błędów gramatycznych, poprawiać czytanie ze zrozumieniem i pisanie esejów.

Szkoła podstawowa: czytanie ze zrozumieniem, słownictwo i ortografia, lekcje gramatyki.
Szkoła ponadpodstawowa: pisanie badań/raportów, korekta, pisanie esejów i rozumienie literatury.

Angielski jako drugi jezyk

Popraw konwersację, umiejętności słownictwa i pewność siebie

Program ESL (English Second Language – Język angielski jako drugi język)

CTC ma na celu pomóc uczniom rozwinąć umiejętności konwersacyjne w języku angielskim na formalne i nieformalne okazje, poprawić ich słownictwo i wymowę angielską poprzez indywidualną interakcję z doświadczonymi nauczycielami. Program kładzie nacisk na budowanie umiejętności mówienia i słuchania, używanie codziennego języka angielskiego, popularnych zwrotów i idiomów. Uwzględniona również grupowe i indywidualne lekcje konwersacyjne z języka angielskiego. Zajęcia obejmują również ćwiczenia budujące słownictwo, które wykorzystują format słuchania i powtarzania, aby umożliwić uczniom ćwiczenie rozmów na aktualne tematy.

Pomoc w odrabianiu prac domowych

Rozwijaj niezależne umiejętności

Oprócz nauki języka angielskiego:
⦁ Wytłumaczymy to, czego uczeń nie zrozumiał w klasie.
⦁ Dopasujemy sposób uczenia się do potrzeb ucznia.
⦁ Zachęcamy do uwierzenia w swoje możliwości
⦁ Motywujemy Twoje dziecko do aktywnej nauki
⦁ Nauczymy strategii uczenia się.
⦁ Nauczymy umiejętności uczenia się.
⦁ Nauczanie umiejętności organizacyjnych.

Naszym celem jest przeprowadzenie Twojego dziecka przez zadania domowe i pomoc w samodzielnym uczeniu się. Wsparcie w odrabianiu prac domowych poprawia umiejętności uczenia się dziecka i wzmacnia jego poczucie własnej wartości.

Oferujemy dodatkowy czas na ćwiczenia z trenerem, aby pomóc nadążyć za zadaniami domowymi
i wynikami w szkole, poprawić umiejętność zapamiętywania i koncentracji.

Jeśli Twoje dziecko ma problemy z ocenami w szkole, możemy Ci pomóc.

CTC zapewni Twojemu dziecku więcej praktycznych instrukcji dzięki zindywidualizowanemu podejściu. Pomagamy uczniom przezwyciężyć trudności poprzez zrozumienie i naukę kilku strategii, aby z łatwością i pewnością radzić sobie z zadaniami, testami i dużym obciążeniem pracą i stresem związanym z obowiązkami szkolnymi.

Mówić jak „ Native”

Konwersacje w języku angielskim

Jeśli mówisz płynnie po angielsku, nie przestawaj rozwijać swoich umiejętności językowych.

Wymowa i społeczne aspekty używania języka angielskiego są trudne do nauczenia się samemu. Poprawa wymowy doprowadzi do lepszego zrozumienia i wzrostu poczucia własnej wartości w życiu prywatnym i zawodowym. Aktywna nauka języka w szerszym kontekście staje się sposobem na poprawę umiejętności językowych i pozwala na refleksję nad innymi aspektami życia, takimi jak rozwój kariery, wartości, motywacja lub jej brak.

Nasze zajęcia konwersacyjne są ciekawe, angażujące, uczymy m.in prowadzenia negocjacji w języku angielskim czy słownictwa specjalistycznego.